model samochodu:
FIAT HOBBY CAMPER
UŻYTE PRODUKTY:
- 551G
- 3551G
- folia transportowa
RODZAJ REALIZACJI:
- aplikacja grafiki z folii ciętej po obrysie oraz folii do zadruku
aplikator:
Michał Slaboszewski